Maethu gyda ni

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am faethu a pham y dylech faethu gyda Calon Cymru Fostering

Foster Children

Y broses faethu

Cyn i chi allu dechrau maethu, mae'n rhaid i ni eich asesu a'ch cymeradwyo fel gofalwr maeth. Rydyn ni yma i'ch arwain a'ch cefnogi bob cam o'r ffordd drwy'r broses. Gwyliwch y fideo byr hwn i ddysgu mwy.

The fostering process

Ydych chi'n meddwl y gallwch chi newid bywyd plentyn neu berson ifanc lleol sy'n fregus?

Cysylltwch heddiw am sgwrs anffurfiol, gyfeillgar gyda'n cynghorwyr maeth profiadol.

Cysylltu â ni