Mae gwella dyfodol wrth galon popeth a wnawn

Mae bywyd da yn dechrau gyda chartref sefydlog, ac rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob plentyn yn teimlo eu bod yn cael eu caru ac yn derbyn gofal

Foster family walking the welsh mountains
Foster family walking the welsh mountains

Maethu yng Nghymru

Mae Calon Cymru yn asiantaeth faethu arbenigol gyda dros 25 mlynedd o brofiad. Mae ein tîm cynnes, cyfeillgar, medrus yn cynnal asesiadau ac yn cefnogi gofalwyr maeth ar draws De a Gorllewin Cymru. Rydym yn cynnig hyfforddiant a chymorth 24/7 i’n tîm eithriadol o ofalwyr maeth i helpu i annog perthnasoedd cadarnhaol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n fregus dan ein gofal.

Group 2131

Canfod ac arwain gan Weithiwr cymdeithasol

Group 2122 1

Rhiant a Phlentyn a Gofal + pecynnau cymorth

Group 2136

Cefnogaeth nid yn unig gan yr asiantaeth ond hefyd gan y gymuned gofalwyr maeth.

Mae ein hadroddiad diweddaraf gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn dweud...

“Mae lles plant yn amlwg yn ganolog i ethos ac arfer yr asiantaeth. Mae'r plant yn rhan o benderfyniadau am eu gofal a'u cefnogaeth, maent yn gallu datblygu perthnasoedd cadarnhaol gyda'u gofalwyr maeth a phobl eraill sy'n bwysig iddynt ac yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.''

Ydych chi'n meddwl y gallwch chi newid bywyd plentyn neu berson ifanc lleol sy'n fregus?

Cysylltwch heddiw am sgwrs anffurfiol, gyfeillgar gyda'n cynghorwyr maeth profiadol.

Cysylltu â ni